Premi a la bandera de l'idioma - Pulse en la bandera del idioma - Click on the language flag

cataluna bandera

Català

Com a mesura d'higiene posem a disposició dels nostres clients la Carta Virtual dels plats que pot degustar al nostre de restaurant.

espana bandera

Español

Como medida de higiene ponemos a disposición de nuestros clientes la Carta Virtual de los platos que puede degustar en nuestro restaurante.

ingles bandera

English

As a hygiene measure we make available to our customers the virtual menu of the dishes that you can taste in our restaurant.